Đăng ký trở thành hội viên chính thức MBM


Như thông tin được truyền tải trong buổi MBM offline về định hướng phát triển hội viên, dưới đây là một số nội dung về MBM và link đăng ký trở thành hội viên chính thức MBM.

1. Giới thiệu sơ nét về MBM: giới thiệu MBM.

2. Nguyên tắc hoạt động của MBM: Nói thật - làm thật.

3. Các dạng thành viên của MBM
Hội viên chính thức: là những thành viên cốt lõi của MBM.
- Thành viên offline: là tất cả những người tham dự buổi sinh hoạt định kỳ MBM.
- Thành viên online: là thành viên tự do, có quyền tham dự các buổi sinh hoạt của MBM, tham dự vào group online.

4. Quy định với hội viên chính thức của MBM: nội quy của hội viên MBM.

          Hội viên chính thức MBM, thành viên tham dự offline & online có chung các quyền lợi như sau
          1.    Được tham gia vào hội thảo hàng tháng/tuần.          
          2.    Được mang card/brochure phát cho các thành viên khác trong toàn bộ các buổi offline.
          3.    Được tham gia các hoạt động khác với chi phí ưu đãi.

          Các quyền lợi riêng của hội viên chính thức MBM

          1.    Tham gia các hoạt động riêng của MBM.
          2.    Có profile trên trang web www.mbmvietnam.com
          3.    Tham gia các buổi đào tạo và hội thảo riêng.
          4.    Được giới thiệu và kết nối các cơ hội giao thương.
          5.    Tham dự các hoạt động dành riêng cho hội viên chính thức MBM.

          Hội viên chính thức MBM đảm bảo các cam kết sau:
          1.    Tuân thủ theo nội quy của hội viên MBM.
          2.    Đóng phí hội viên năm: 6.000.000 đồng/năm. Tài chính MBM được báo cáo minh bạch, tất cả chi phí chỉ được sử dụng vì lợi ích của hội viên chính thức.
>>> Link đăng ký hội viên chính thức MBM: http://bit.ly/mbm-hcm

Quy trình đăng ký trở thành hội viên chính thức MBM như sau:

Bước 1: Đăng ký trở thành hội viên chính thức ở link trên & kiểm tra email phản hồi từ MBM.

Bước 2: Đóng phí hội viên cho năm đầu tiên là 6.000.000 đồng theo thông tin gửi qua email sau khi đăng ký.

Bước 3: MBM xác nhận thông tin & thông báo thời gian kết nạp hội viên chính thức.

Bước 4: Trở thành hội viên chính thức MBM & cùng nhau hành động để cùng nhau phát triển.