Giới thiệu tổ chức MBMVietnam | Monthly Business Matching Vietnam

 


MBMVietnam (Monthly Business Matching Vietnam) là tổ chức kết nối giao thương, của người Việt vì người Việt.

MBMVietnam hoạt động dựa trên triết cùng đi đến thành công bằng con đường tử tế, với giá trị cốt lõi "nói thật - làm thật".

MBMVietnam lấy triết lý từ sách “Vương đạo cuộc đời" của ngài Inamori Kazuo làm kim chỉ nam trong quá trình hoạt động.

Mục tiêu hoạt động của MBMVietnam:
1. Phát triển thương hiệu công ty và thương hiệu cá nhân mỗi doanh nhân khi tham dự.
2. Phát triển mối quan hệ kinh doanh.
3. Gia tăng cơ hội bán hàng.
4. Phát triển cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.

Thông qua các hoạt động:
- Tổ chức các hội thảo/tọa đàm chia sẻ những kiến thức thiết thực và hữu ích.
- Tạo môi trường kết nối giao thương, tạo cơ hội quảng bá, mở rộng mối quan hệ.
- Các hoạt động định kỳ, kết nối mối quan hệ theo chiều sâu để hội viên thấu hiểu nhau.

Triết lý kinh doanh từ sách Vương đạo cuộc đời


Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét