Thông tin liên hệ


Chủ tịch
Mr. Nguyễn Quốc Phú | Di động: 090.945.9938

Phó chủ tịch
Mr. Cao Trung Hiếu | Di động: 0917.370.739

Ban đối ngoại
Trưởng ban: Mr. Lê Thanh Hải | Di động: 0983.977.938
Ms Trần Thị Tường Vy | Di động: 0906.766.625

Ban đối nội
Trưởng ban: Mr. Nguyễn Văn Vũ | Di động: 0944.232.028
Ms Phạm Thị Thanh Phượng | Di động: 0966.894.608
Ms Hồ Thị Minh Vân | Di động: 0907.122.202

Ban đào tạo
Trưởng ban: Mr. Nguyễn Minh Luân | Di động: 0932.609.009
Mr. Nguyễn Quốc Phú | Di động: 090.945.9938
Mr. Cao Trung Hiếu | Di động: 0917.370.739

Trưởng ban sự kiện
Trưởng ban: Lê Thị Phương Thanh | Di động: 0938.252.215
Ms. Dương Kiều Vy | Di động: 0971.434.240
Ms. Lý Kim Yến | Di động: 0942.753.194

Ban thư ký
Tổng thư ký: Mr. Phạm Quốc Tuấn | Di động: 0919.373.004

Ban công nghệ
Trưởng ban: Mr. Ngô Cự Mạnh | Di động: 0939.154.799
Mr. Trần Văn Cơ | Di động: 0909.099.580

Admin
Ms. Nguyễn Thị Đông Quỳnh | Di động: 0937.692.156

Email: mbmvietnam@gmail.com |mbmvietnam@googlegroups.com