Muốn phát triển 1 triệu doanh nghiệp: Phải tạo thuận lợi về khai thuế, tính thuế, nộp thuế

 

"Việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp là không đơn giản. Hộ kinh doanh sẽ không chuyển thành doanh nghiệp nếu quá trình chuyển đổi phức tạp và gặp khó khăn trong kế toán, đặc biệt là khai thuế, tính thuế và nộp thuế” - bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhận xét.

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) gồm 17 chương, 153 điều, về cơ bản có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như Luật Quản lý thuế hiện hành. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng, có 108 điều quy định trong Luật Quản lý thuế hiện hành cần được điều chỉnh, chiếm khoảng 90% tổng số điều được quy định trong luật này.

* Đang có những quan ngại về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ siết chặt hơn việc nộp thuế của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Bà nói gì về điều này?

- Tôi không nghĩ vậy. Bởi vì thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ đang được kiến nghị giảm xuống mức thấp hơn, từ 15 - 17%. Cạnh đó, quy định về kế toán thuế cho doanh nghiệp siêu nhỏ cũng đơn giản hơn, chỉ từ 7 đến 11 tài khoản. Như vậy, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ có chế độ kế toán riêng.

Vấn đề hiện nay là số lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của Việt Nam rất lớn, chiếm tới trên 95% tổng số doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ đang làm kế toán khoán. Nếu các hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong kế toán, đặc biệt là kê khai thuế, tính thuế và nộp thuế, trong khi việc tuyển thêm nhân sự kế toán sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Việt Nam đang có 520.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn thuê dịch vụ bên ngoài làm quyết toán thuế nên rủi ro rất cao. Doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ cần kế toán thu chi, đảm bảo được kết quả kinh doanh. Do đó, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) nên bổ sung chức năng làm dịch vụ kế toán thuế đối với các đại lý thuế. Trên nền luật pháp cho phép, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể sử dụng dịch vụ thuế từ các đại lý thuế, thỏa thuận hợp đồng tùy theo mức độ công việc.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Tôi nghĩ, một văn bản pháp luật về thuế với các quy định phù hợp là nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch, công khai và dự báo được. Muốn  phát triển 1 triệu doanh nghiệp, những đơn vị có liên quan cần tạo điều kiện tốt nhất để hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, các quy định về kế toán cần đơn giản, dễ thực hiện. Việc chia quản lý thành hai hệ thống kế toán: doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ là phù hợp với tình hình mới.

* Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ được Quốc hội Khóa XIV bàn thảo tại Kỳ họp thứ 6 sắp tới. Bà nhận định thế nào về dự luật này ?

- Thứ nhất, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tạo ra điều kiện cho người nộp thuế. Trong đó đưa ra nguyên tắc quản lý thuế tập trung vào những đơn vị có rủi ro. Thứ hai, Dự luật đưa ra các quy định quản lý thương mại điện tử, trong đó có hóa đơn, chứng từ điện tử.

Thứ ba, người nộp thuế được tăng thêm hai quyền quan trọng. Một là doanh nghiệp được cung cấp cơ sở dữ liệu để căn cứ khi hoàn thuế, hai là doanh nghiệp không bị phạt khi làm sai kết quả nộp thuế, số tiền nộp thuế không chuẩn, nhưng đó là do văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý thuế.

Một điểm nữa, trong Dự luật có một chương về thương mại điện tử nhằm đảm bảo công bằng với thương mại truyền thống. Tuy nhiên, qua việc Cục Thuế TP.HCM và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam phối hợp truy thu thuế một số cá nhân có doanh thu từ kinh doanh trên facebook trong hai năm, thu hơn 700.000USD, cho thấy quản lý thuế thương mại điện tử hiện nay rất khó. Do đó, ngoài ngành thuế, ngành ngân hàng, bưu chính cần phối hợp chặt chẽ mới có thể quản lý được thu nhập chịu thuế.

* Bà đánh giá công tác quản lý thuế hiện nay đang ở mức độ nào?

- Vẫn có những hạn chế nhất định dù các cơ quan thuế đã rất cố gắng trong việc ứng dụng công nghệ số đối với việc khai và nộp thuế điện tử. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tương đối tốt. Tuy nhiên, ngành thuế đang bỏ trống việc quản lý thuế tại các doanh nghiệp siêu nhỏ và thương mại điện tử. Do đó, cần tăng cường quản lý doanh thu tính thuế, xác định mức thuế để đảm bảo sự bình đẳng.

* Cảm ơn bà!

SONG ANH
https://doanhnhansaigon.vn

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét