Việt Nam có rất nhiều điểm mạnh và mạnh nhất là mạnh ai người đó làm

 

Việt Nam có rất nhiều điểm mạnh và mạnh nhất là mạnh ai người đó làmKhông có nhận xét nào:
Viết Nhận xét