Trưởng ban đào tạo MBM - Nguyễn Minh Luân - đào tạo 5 phút chương Giác Ngộ

 

Mỗi buổi sinh hoạt offline MBM đều có chương trình đào tạo 5 phút được ban đào tạo tổ chức và thực hiện.

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét